Sponzorirani oglasi

Spoštovani!

Spletni oglasnik reklamnik.si je napreden in uporaben spletni oglasnik, ki za razliko od preostalih podobnih portalov omogoča oglaševanje in promocijo že v funkcijah profila, ki je zasnovan na sistem družabnih portalov kot je Facebook, myspace, LinkedIn, Google+ in podobne strani. To pomeni, da v ceno članstva lahko vstavljate v osnovni profil podatke brez limita v smislu dodatni doplačil za slike, več teksta ali videospote, medijsko gradivo lahko vstavljate na zid profila, lahko se povezujete ali kontaktirate z ostalimi uporabniki, člani portala ter delite vsebine naprej svoji prijateljem, delite vsebine na ostala družabna omrežja ali vzajemno všečkate vsebine.

Pravne osebe, podjetje (vse pravne oblike), s.p., društvo:

Registracija je brezplačna, za vstavitev klasičnih malih oglasov za pravne osebe je potreben nakup točk, vrednost kredita pa zajema število oglasov, trajanje oglasov, dodatno promocijo, vnos teksta, slik, video povezave, ključnih besed in deljenje vsebin preko povezav družabnih omrežij. Z nakupom večje denarne vrednosti, dobite več virtualnega kredita in s tem večje število oglasov, večjo izbiro trajanja posameznih oglasov, ter dodatnih promocijskih možnosti pri posameznem oglasu.

Privatne osebe:

Privatne osebe imajo registracijo, trajno članstvo in 20 oglasov za 60 ali 120 dni brezplačno. Oglase lahko po poteku ponovno podaljšajo za brezplačno. Če želijo fizične osebe več možnosti lahko dokupijo kredit s katerim imajo enake razširjene pogoje uporabnosti kot pravne osebe.

Dopolnilne dejavnosti:

Registracija je brezplačna vendar, privatne osebe, ki nudijo prodajo ali storitve na način podjetij v smislu dopolnilnih dejavnosti, popoldanskih s.p., oddajajo sobe, apartmaje in podobno, morajo ob registraciji izbrati profil za dopolnilno dejavnost in prav tako kupiti točke dobroimetja, sicer se bodo oglasi vseeno zaračunali ali pa bodo izbrisani. Število oglasov, trajanje oglasov in nakup dobroimetja je enako kot za podjetja.

Več podrobnosti v nadaljevanju.

CENIK:

Oglasi in mali oglasi za fizične ali pravne osebe:

1.PRAVNE OSEBE: (Vse oblike podjetij, s.p., društvo, dopolnilne dejavnosti privatnih oseb)

Breplačna registracija ter vnos podatkov podjetja v profil in bezplačna promocija na družabnem delu portala (Slike, tekst, video, povezovanje z drugimi, zemljevid, dogodki, skupine, prijatelji). Vnos klasičnih malih oglasov z nakupom točk, objava reklamnih pasic, logotipov v drsni galeriji in letečega teksta po ceniku v nadaljevanju.

Bonus za nove stanke: 10 točk podarjenega kredita.

MALI OGLASI:

A. Količnik: 0,32 EUR za posamezen oglas za 30 dni brez dodatne promocije.

B. 1 točka = 1 oglas, če izberete trajnje 30 dni brez dodatne promocije.

Primer 1: 30.00 EUR = vrednost točk za okoli 65 oglasov +  z odbitkom točk trajanja za 1 leto ali 30.00 EUR = vrednost točk za 100 oglasov za 30 dni, če dodate še promocijo, se zmanjša celotni kredit za število oglasov in skrči izbira trajanja(podrobnosti  v nadaljevanju). Zadevo rešujete tako, da lahko kadarkoli dokupite paket kredita različnih vrednosti. (Optimalna srednja cenovna izbira, ki vključuje vse možnosti (če vse možnosti izberete na posamezen oglas); x število oglasov (okoli 50) + odbitek za kategorijo + bonus 3 brezplačei kategorije + izpostavitev po želji iz vseh možnih pakov po eno možnost je 50.00 EUR za trajanje po izbiri med 30, 90 ali 365 dni). 1 točko odpbitka na vsako doatno kategorijo pri posameznem vnosu oglasa. (prve tri možne so brezplačne)

Primer 2: Že s paketom za 99.00 EUR lahko dosežete prag blizu 250 oglasov s premišljeno izbiro s katerimkoli trajanjem po predizbiri in s poljubnimi dodatnimi izpostavljenimi promocijami.

Primeri so približek navedenih možnosti, niso pa 100% natančni zaradi velike izbire dodanih možnosti. Najbolj optimalna možnost je izbira paketa 3, s katero imate najmanj 50 oglasov, 365 dni in še kakšno dodatno promocijo povrhu in paket obnovite ali doplačate, ko vam poteče število oglasov ali trajanje.

POMNI: Odbitek točk gre vedno na posamezen oglas glede na izbrano število uporabnosti ali povečane ugodnosti in je glede na fiksno denarno valuto finačno ugodneje poslovati s točkami kredita, ker porabite samo kolikor želite in kadar želite, ker niste vezani s potekom oglasov in trajanjem dokler posameznega oglasa ne odpošljete.

Neodvisno od pristopne naročnine članstva, se oglasi za pravne osebe plačujejo po sistemu točk (predplačniškega kedita). Možnih je od 5 do maksimalno 250 oglasov na uporabnika, odvisno od vrednosti zakupa kredita in porabe le tega vključno z izbiro trajanja oglasov ter glede na poljubno izbiro paketov dodatne izpostavljene promocije.

Podrobnosti:

(Za oglase in poljubno doplačilo za izpostavitve je vseeno kateri paket kupite, kajti poraba je odvisna od posamezne nastavitve funkcij za posamezni oglas)

Vrednost kreditnih točk - Paketi za podjetja, s.p, društva in dopolnilne dejavnosti:

Paket - Bronasti: Do 60 oglasov, 10.00 EUR, kredit 60 točk (Če izberete 30 dni brez dodatne promocije, sicer je na voljo manj oglasov za več trajanja)

Paket - Srebrni: Do 250 oglasov, 30.00 EUR, kredit 300 točk (Če izberete 30 dni brez dodatne promocije, sicer je na voljo manj oglasov za več trajanja) + **bonus 1x pasica 728 x 90 px v grafični ali html obliki za 30 dni brezplačno v naključni rotaciji.

Paket - Zlati: Do 250 oglasov 99.00 EUR, kredit 2 000 točk (Do maksimalno 250 oglasov, neodvisno od izbire trajanja posameznih oglasov (30, 90, 365 dni) in poljubne izbire dodatne promocije za posamezni oglas + ***bonus 1x pasica 728 x 90 px in 1x nebotičnik 160 x 600 px v grafični ali html obliki za 30 dni brezplačno v naključni rotaciji.

POZOR: Za pakete dobroimetja je navedeno maksimalno možno število oglasov glede na razpoložljiv kredit samo, če izberete trajanje 30 dni, brez aktivacije dodatnih tipov izpostavitev, sicer vam odšteje več točk za daljše trajanje (kar pomeni manj oglasov, če izberete daljše trajanja), zato za večje število oglasov in dodatno promocijo v daljšem trajanju izberite enega izmed dražjih paketov, če ne želite pogosto dokupovati. Točke so privzeto nastavljene tako, da vam (podarjene točke za na novo registrirane uporabnike) in / ali kupljen paket dobroimetja traja dokler ga popolnoma ne porabite, morate pa biti pozorni na to, da vam lahko pred tem potečejo oglasi, ker izbirate vnos gradiva glede na trajanje posameznega oglasa in trajanje posamezne dodatne promocijske izpostavitve na posamezen oglas. Točke si nastavljene tako, da je oglasnik stroškovno bolj optimalen od cene konkurenčnih oglasnikov.

Torej, ko izberete še trajanje ali dodatno promocijo se samodejno zmanjša maksimalno možno število oglasov, razmerje med številom oglasov, trajanjem in / ali dodatno promocijo v izbranem realnem znesku virtualnega kredita pa je opisano (primer) zgoraj pod rubriko Mali oglasi. (Navedeni primer je najbližji približek realnemu razmerju glede na realno denarno vrednost, ker so točke razporejene glede na različne funkcije po različnih količnikih in uporabniki poljubno izbirate možne kombinacije). Sistem točkovanja je zastavljen tako, da so cene primerljive z ostalimi tovrstnimi ponudbami in da porabite manj, če ne potrebujete veliko oglasov ali daljše trajanje, oziroma, si lahko vsak posamezen oglas cenovno, tehnično in stroškovno prilagodite vašim trenutnim potrebam.

Vrednost trajanja v točkah - Paketi:

1. 30 dni: - 1 točka na oglas         
2. 90 dni: - 2 točki na oglas
3. 365 dni: - 6 točk na oglas            

Doplačilo za več kot 8 slik dodeljenih brezplačno k katermkoli trajanju, 1 točka za vsako naslednjo dodano sliko (maksimalno še 4 dodatne). Skupno (z doplačanimi) lahko dodate 12 slik.

OPOMBA:

Za pravne osebe je izbira katerekoli kategorije za posamezen oglas vedno točkovana. Za oglase privatnih oseb so sami oglasi brezplačni razen doplačila za različne promocijske izpostavitve. To pomeni, da za ta namen privatna oseba laho koristi brezplačne točke dobrodošlice (katere dobijo samo na novo registrirani uporabniki) ali pa dokupi poljuben paket dobroimetja za namen izpostavitve oglasov.

Vrednost dodatne promocije v točkah - Paketi:

Izpostavljeni oglasi vstavitev v drsne galerije: (avtomatičen vnos in naklučen prikaz)
Paketi na izbiro:

A. Med prvimi iskalnimi rezultati

B. Med barvno poudarjenimi

C. Med izpostavljenimi oglasi v drsni galeriji top oglasov

1. 30 dni - 1 točka odbitka        
2. 60 dni - 2 točki odbitka        
3. 365 dni - 5 točk odbitka

Dodatne kategorije: 1 točko za vsako od dveh možnih dodatnih kategorij

Dodatne slike: 8 brezplačnih nato vsaka naslednja (možne 4 dodatne) 1 točko

Točke se za pravne osebe vedno odštevajo od kredita za posamezen oglas in vedno kot količnik 1 točka za vstavitev v kategorijo (razen pri fizičnih osebah - brezplačno, če ne koristijo dodanih poljubno plačljivih dodatkov). Točke so nastavljene tako, da je posamezen oglas (brez izbire paketa za nedoločen čas) največ okoli 50 centov ali manj.

Bonus:

Akcija do 31. 07. 2015. Naloženih že 10 brezplačnih točk za nove uporabnike ob potrjeni registraciji.

Možnost popusta s kupon kodo. (V primeru, da vam upravitelj pošlje kodo kupona, sicer ta storitev ne velja in kupona ne morete vnesti)

Ogled tabele cenika za samostojen vnos malih oglasov tukaj.

Dodatno oglaševanje s pasicami, logotipi ali tekočim tekstom po priloženem ceniku spodaj s predhodnim kontaktom z upraviteljem strani, ker za ta tip oglaševanja ni potrebno biti registrirani član.

Avtomatično dodajanje obvestila (novo) za zadnje oglase in (top), za oglase, ki in ko presežejo povprečno število ogledov.

Števec zadetkov ogleda.

Brezplačen vnos ključnih besed in info teksta posameznega oglasa za spletne iskalnike.

* Vaši oglasi bodo aktivirani šele po prejetem plačilu izbranega paketa. V času trajanja izbranega paketa lahko oglase dodajate ali preurejate brezplačno do maksimalno dodeljene količine za vaš tip paketa, oziroma glede na porazdeljene točke pri vnosu vsakega posameznga oglasa.

Vstavitev zagradiva za stranke: 5.00 EUR na posamezen oglas.

Obnovite poteklega oglas čez zadni rok samostojne obnovitve člana: (Obnovitev možna le s strani administtracije): 5.00 EUR za posamezni oglas.

2. PRIVATNE OSEBE (OGLASI RABLJENIH REČI ALI NEPREMIČNIN V ZASEBNI LASTI IN NISO LAST KAKRŠNEGAKOLI TIPA PODJETJA):

* Uporaba za fizične osebe je BREZPLAČNA, razen poljubnih promocijskih doplačil ali povečanje dobe trajanja posameznega oglasa. Za take primere kupi kredit lahko tudi fizična oseba in s tem pridobi boljše možnosti promocije izbranega oglasa. Več o tem v nadaljevanju in na prvi strani spletne strani.

Paket malih oglasov za posameznike:

Paket oglasov - Zasebno: Brezplačnih 20 oglasov z izbiro trajanja posameznega oglasa 60 ali 120 dni z obsegom uporabe brezplačnih nastavitev pravnih oseb z možnim podaljšanjem po poteku, ker se oglasi shranijo na pavzo. Za daljše trajanje ali izpostavitev oglasa, več slik in več vidnosti kategorij kupite točke.

Enako kot je navedeno zgoraj vendar brez uporabe kategorij za storitve (Glejte pogoje poslovanja na stran in glede na zakonodajo o preprečevanju dela na črno).

OGLASNE PASICE: (Za pravne osebe):

10.00 EUR na mesec z naključnim prikazovanjem za vsak kos in pozicijo posebej, vsaka menjava 10.00 EUR, izdelava statične pasice za kos 25.00 EUR.

50.00 EUR letno z naključnim prikazovanjem za vsak kos in pozicijo posebej, vsaka menjava 10.00 EUR, izdelava statične pasice za kos 25.00 EUR.

Možnosti datoteke: html, iframe ali javascript koda ter jpg, jpeg, png ali gif format.

Standarne dimenzije: 180 x 150 - 160 x 600 - 728 x 90 - 468 x 60 - 300 x 250 px

*** Izjeme: Brezplačne pasice, ki so akcijsko dodeljene kot morebitini bonus k določenemu paketu. Več o tem tukaj.

NADSTANDARDNE DIMENZIJE:

Velika pasica 940 x 250 px v grafični ali html obliki:

Z naključnim prikazovanjem, pozicija pod glavnim menjem 50.00 EUR mesečno za kos / pozicijo s predplačilom. 

Možnosti datoteke: html, iframe, javascript koda ali jpg, jpeg, png, gif slikovni formati.

Velika pasica 728 x 250 px v grafični ali html obliki:

Z naključnim prikazovanjem v sredini strani v meniju trgovci 50.00 EUR mesečno za kos/ pozicijo s predplačilom.

Možnosti datoteke: html, iframe, javascript koda ali jpg,jpeg, png, gif slikovni formati.

Objava logotipov:

30.00 EUR na leto za kos na vsaki posamezni poziciji z naključnim prikazovanjem za vaš že izdelan logotip.

Formati: jpg, jpeg, png ali gif.

Objava anket: 

15.00 EUR mesečno do 5 vprašanj za posamezno anketo in po dogovoru za katero pozicijo na strani.

Objava reklamnega letečega teksta:

15.00 EUR mesečno in po dogovoru za vsako pozicijo na strani posebej. Leteči tekst možen tudi v posamezni oglasni kategoriji.

Plačilo: Predplačilo za vsako vrsto oglaševanja po predračunu na 8 dni, razen vzdrževanja spletne strani ali pri izdelavi spletne strani (po dogovoru).

VZDRŽEVANJE IN VNOS GRADIVA ZA STRANKE:

Portal je zasnovan tako, da si lahko sami vstavljate in urejate vsebino hitro in enostavno v kolikor pa želite, da vam gradivo vstavljajo naši tehniki je cenik 5.00 EUR za vsak oglas s predplačilom po predračunu.

Ostali naši oglasniki:

www.slovenskioglasnik.si - www.ponudba.netwww.musicinfo.si - www.vsioglasi.si

Cenik izdelave spletnih strani: Tukaj.

Načini plačila:

Za vse naše tukaj navedene storitve je omogočeno je plačilo na predračun, račun, položnico, bančno nakazilo ali spletno plačilo, zato vas naprošamo, da ob registraciji navedete potrebne podatke za administracijo, ki jih v urejanju vašega profila lahko poljubno tudi prikrijete za javnost.

Lahko nam s sporočilom na naš kontaktni obrazec ali direktno na naš e-naslov predlagate izbrani od navedenih načinov plačila, da izberemo obliko predračuna, sicer vam bomo samodejno poslali predračun za položnico oziroma bančno / poštno nakazilo.

Pravne osebe dobijo predračun za članstvo takoj ob postopku registracije in po prejetem potrdilu o vplačilu predplačila članstva se uporabniški profil aktivira, mali oglasi in vsi ostali oglasi so predmet nadaljnih plačil glede na ta cenik, navodila uporabe in splošne pogoje poslovanja.

Podjetje (lastnik - upravitelj te strani) je DDV zavezanec zato je k objavljeni ceni potrebno prišteti še 22% davka.

Sponzorirani oglasi

Oglasna obvestila

Na vrh